Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Egyházközségek

 • RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK

  Plébániahivatal:

  Jánossomorja Szabadság u. 30.
  Tel/Fax: 96/ 226-514 és 96/ 565-014

  Hivatali órák:

  Hétfőtől péntekig:  16-17.45-ig
  Szerda:   szünnap

  Plébános:

  Kótai László
  érd. esperes plébános

  Hitoktatók:

  Buri Károly
  Majorné Nagy Mariann
  Kótai László

   

  Jánossomorja város három település részében önálló egyházközségek működnek. 1990 nyaráig Mosonszentjánosnak, Mosonszentpéternek és Pusztasomorjának is külön plébánosa volt.

  Ma Kótai László esperes plébános látja el a három egyházközség lelkipásztori teendőit. Jánossomorja katolikus településnek mondható, a legutóbbi népszámlálás adatai szerint, több, mint 80%-a, e felekezethez tartozónak vallotta magát.

  Hitoktatás a város területén lévő, két általános iskolában és a három óvodában, illetve a plébánián folyik. A fiatalok közül, mint egy 200 fő tanul hittant. Az iskolai hitoktatás a délelőtti illetve csatlakozó órákban történik. Az óvodákban a kora délelőtti órákban foglalkozunk a kicsikkel.

  A Plébánián felnőtt hitoktatásra is van lehetőség, leginkább azoknak, akik a keresztségre, elsőáldozásra illetve bérmálkozásra készülnek felnőtt korukban. A hitoktatás feladatait a plébános mellett két fő állású hitoktató látja el, akik az Egyházmegyei Hivatal alkalmazásában állnak.

   

  Miserend

  Szombat előesti mise:

  16 óra – Várbalogi Római Katolikus Templom

  Vasárnap:

  7.30 óra – Újrónafői Római Katolikus Templom
  8.30 óra – Jánossomorjai Szent Péter Apostol Templom
  9.30 óra – Jánossomorjai Keresztelő Szent János Templom
  11 óra – Jánossomorjai Szent István király Templom

  Albertkázmérpuszta – szentmise előzetes megbeszélés szerint

   

 • REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

  Bár Huszár Gál reformátori működésének köszönhetően Mosonmagyaróvár környékén a XVII. században már virágzó református gyülekezetek vannak (így például Pusztasomorján is); a rekatolizáció miatt a későbbiekben teljesen megszűnt a protestáns gyülekezeti élet.
  Nagyobb létszámban a II. Világháború kapcsán kerülnek újra reformátusok ezekre a településekre: egy részük erdélyi menekültként, másik részük 1948-ban Felvidékről (Búcs), a kitelepítések áldozataiként.
  Az így megalakult Református Egyházközség egy üresen maradt házat kapott, amiben imaházat, lelkészlakást és kéttantermes iskolát alakítottak ki. Ez az iskola az államosításig (1948) működött, majd 1990 után újra visszakapta a gyülekezet.

  Az egyházi nyilvántartásokban szereplők száma 59 fő (2019. évi adat) 2. az öt egyházközség (Jánossomorja, Újrónafő, Mosonszolnok, Levél és Hegyeshalom) 2016 szeptembere óta rendelkezik saját lelkipásztorral.

   

  Elérhetőségek:
  cím: 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 22.

  Imaház címe:
  Jánossomorja Szabadság utca 22.

  Hitoktatás:
  Református hitoktatás a város mindkét iskolájában van. Az iskolai hitoktatás a délelőtti illetve csatlakozó órákban történik az iskolai tanrendtől függően.

  Istentiszteletek időpontja:
  kéthetente (páros héten) vasárnap reggel 8:30-tól, bibliaórák minden hónap 2. csütörtökén 18:00 órától