Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

TOP_PLUSZ-1.2.3 „Belterületi utak fejlesztése”

Pályázati konstrukció: TOP_PLUSZ-1.2.3 „Belterületi utak fejlesztése”

Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00046

Projekt címe: Belterületi közutak fejlesztése Jánossomorján

Kedvezményezett neve: JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kedvezményezett címe: 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39.

Konzorciumi partner: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Elnyert támogatás: 172 213 694 Forint

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA

Projekt célja és tartalma:

A felhívás célja a helyi önkormányzatok jogszabályi kötelezettségéhez kapcsolódóan az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak építése, korszerűsítése, felújítása, közlekedésbiztonsági célú fejlesztése a településközpont vagy a település közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek jobb megközelíthetősége, a lakóterületekkel való kapcsolatok javítása, a településközpont tehermentesítése, vagy a meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztése érdekében. A felhívás további célja a fejlesztéssel érintett belterületi útszakaszokon a közösségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint az útburkolaton elhelyezhető kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása a fenntartható közlekedési módok fejlesztésének elősegítése érdekében. A felhívás keretében az önkormányzati tulajdonú belterületi gyűjtőutakhoz, kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utakhoz, valamint az országos közúttal közös vagy önkormányzati tulajdonban lévő belterületi csomópontokhoz kapcsolódó fejlesztések támogathatóak. A felhívás a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia alábbi céljával összhangban áll: a gazdaság és a jólét mobilitási feltételeinek biztosítása, a közlekedési mobilitás alakítása az egyéni és a közösségi közlekedés harmonikus fejlődésével.

A korábbi években a település törekedett az infrastruktúra fejlesztésére. Ennek eredményeként a település nagy részén szilárd burkolatú kiépült úthálózattal rendelkezik. Az önkormányzat kezelésében lévő utak állapota megfelelő, a közúti közlekedésben résztvevők számára biztonságos. Az utak karbantartása folyamatos, a település önerőből és pályázati forrásból is jelentős felújítást végzett az elmúlt években. Azonban a település egyes részein nem vagy csak rossz minőségű úthálózattal rendelkezik az önkormányzat. A közúti infrastruktúrának jelentős szerepe van a település gazdasági életében is, hiszen azt nemcsak a gazdasági szereplők (cégek, vállalkozások) használják tevékenységük végzésére, hanem a dolgozók, munkába járók mindennapjait is befolyásolja. Több tanulmány bizonyítja, hogy az infrastruktúra megfelelő minőségű kiépítettsége alapszükséglet bárminemű gazdasági tevékenység végzéséhez. Ennek megfelelően folyamatos fejlesztése, karbantartása szükséges ahhoz, hogy a kereskedelmi, gazdasági tevékenységet erősítsük, a település versenyképességét növeljük. Jelen pályázat is ezt a célt szolgálja. Ennek megfelelően a pályázaton belül Jánossomorja településen a Nándor, Óvoda utca, valamint a Várbalogi út útburkolatának felújítása valósul meg.

Illeszkedés a felhívásban meghatározott célokhoz

A projektben megvalósuló infrastruktúra az alábbi felhívási célokhoz illeszkedik:

2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

1) Önkormányzati tulajdonú belterületi – az e-UT 03.01.11. Közutak tervezése (KTSZ) Útügyi Műszaki Előírás szerinti B.V., B.VI. tervezési osztályba sorolt – gyűjtőutak (B.V. terv. oszt.); valamint kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utak (B.VI. terv. oszt.) építése, korszerűsítése, felújítása, ennek keretében támogatható:

  1. b) út burkolatának megerősítése, szélesítése, korszerűsítése

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

2) Nyilvánosság biztosítása – ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján

2.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

Csapadékvíz-elvezetés kiépítése, átépítése

Útberuházáshoz kapcsolódó infrastrukturális munkák (utak alatt, felett és mellett található infrastrukturális elemek (pl.: közmű infrastruktúra) korszerűsítése, felújítása, védelembe helyezése);

Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak esetén

Jánossomorja 2 utca útépítése a csatolt tervdokumentációnak megfelelően

 

Nem támogatható tevékenységek
A projekt keretében „Nem támogatható tevékenység” nem valósul meg.

Nyilvánosság biztosítása
A hatályos Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei szerint (Infrastrukturális fejlesztés 180 millió Ft alatt) kerülnek megvalósításra a nyilvánossági elemek.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatósága

Projekt zárása: 2025. augusztus 31.

Dokumentumok