Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

TOP_Plusz-1.2.1-21 „Élhető települések”

Pályázati konstrukció: TOP_Plusz-1.2.1-21 „Élhető települések” 

Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00063

Projekt címe: Élhető települések fejlesztés Jánossomorján

Kedvezményezett neve: JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kedvezményezett címe: 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39.

Konzorciumi partner: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal

Elnyert támogatás: 380 370 555 forint

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA

Projekt célja és tartalma:

Jánossomorja Város Önkormányzata egy olyan komplex integrált projektcsomag megvalósítását tervezi, amelyek multiplikatív hatásuknak köszönhetően felerősítik egymás hatását és egy összetett projektegyüttes jön létre, mely a település lakosainak javára szolgál, továbbá jelentősen növeli a település népességmegtartó erejét, valamint a település vonzerejét. A projekt megvalósításának célja az erős identitástudatú, egészséges és a változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó népesség és társadalmi közösség elősegítése, a lakosság mentális és kulturális igényeinek, állapotának és a közöségi célú szolgáltatások, programok minőségének javítása, a szociális védelem és társadalmi befogadás eszközkendszerének fejlesztése, a hátrányos helyzetű csoportok és térségek társadalmi felzárkóztatásának támogatása, a helyi társadalmak különböző szintű közösségeinek, azok kultúrájának és az itt élők szabadidős aktivitási lehetőségeinek fejlesztése.

A projekt hozzájárul a Duna Régió Stratégia alábbi fellépéseinek megvalósulásához:

  • pillér, KK4, 6. fellépés: ÉGHAJLATVÁLTOZÁS: Az éghajlatváltozás okozta vízminőséggel és vízmennyiséggel kapcsolatos változásokhoz való alkalmazkodással kapcsolatos intézkedések ösztönzése
  • pillér, KK5, 1. fellépés: A különböző veszélyekhez kapcsolódó kockázatkezelési tervek fejlesztésének és megvalósításának megfelelő támogatása
  • pillér, KK5, 5. fellépés: Az éghajlatváltozás regionális és helyi hatásainak előrejelzése.

A projekt fejlesztésének célcsoportjai:

A fejlesztés célcsoportjai a település lakossága. A közösségi élet színterei sokrétűek, ilyenek a munkahelyek, önkormányzati intézmények, a templomok, a civil szervezetek, közösségi terek (játszóterek, tanpályák – sport és szabadidős tevékenységre alkalmas helyszínek). A település lakosságának egészségét, gazdasági és társadalmi jólétét, életminőségének javítását úgy lehet biztosítani, ha tevékenységeink során a környezet és fejlődés, illetve a gazdaság, társadalom és környezet problémáit együtt kezeljük. A települési környezet fejlesztésére, a népességmegtartó erő, a népességmegtartó erő és a vonzerő növelésére a település a fent említett beruházásokat szeretné a pályázat keretei között megvalósítani.

A fejlesztések közvetve hozzájárulnak a településen belüli esélyegyenlőség biztosításához, továbbá a projekt céljai összhangban állnak az önkormányzat azon törekvésével, hogy a település egész területén biztosított legyen a polgárok egyenlő hozzáférése közszolgáltatások, ideértve a csapadékvíz-elvezetést, a szabadidős, rekreációs tevékenységeket, valamint a közlekedésbiztonságot. A tervezett tevékenységek másodlagos hatásaként jelentkezhet a település szegregációmentességének erősítése, továbbá ekképpen megvalósul a település homogén esztétikai és funkcionális egysége.

Illeszkedés a felhívásban meghatározott célokhoz

A projektben megvalósuló infrastruktúra az alábbi felhívási célokhoz illeszkedik:

2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)

Fejlesztés: Béke utca É-i oldal, csapadékvíz rendezése (I/a)

C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések

Fejlesztés: burkolt parkoló (II/c), Millennium park és közösségi tér kialakítása (II/a), „PÉTERI” közösségi tér kialakítása Jánossomorja, Rákóczi u. 61. sz 371 rsz (II/b/b2), Jánossomorja beton gördeszkapálya kialakítása (II/b/b1), Szabadság u. 39. 1140/1 hrsz, pince közösségi tér kialakítása (II/b/b2)

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága

Projekt zárása: 2024. november 30.

 

Dokumentumok