Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anyakönyvi igazgatás

 • GYERMEK SZÜLETÉSÉNEK ANYAKÖNYVEZÉSE

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Takács Tamásné

Tel.: 96/565-251

 1. Intézetben történt szülés esetén:
  • Az intézet vezetője a szülést követő első munkanapon jelenti írásban az anyakönyvi hivatalnak. (orvos által kiállított bizonyítvány).
 1. Otthonszülés esetén:
 • Orvos vagy szülő a szülést követő első munkanapon, de legkésőbb 8 napon belül (Vizsgálati lap otthon született gyermekről és terhesgondozási könyv, vagy Vizsgálati lap otthon született gyermekről és szülész-nőgyógyász szakorvos által a szülés tényéről kiállított igazolás).

Szükséges iratok:

 • az anya személyazonosságának, lakcímének és állampolgárságának igazolására alkalmas érvényes okirat.
 • házassági anyakönyvi kivonat, benne a gyermek születési, családi nevére vonatkozó nyilatkozat.
 • ha a szülők nem élnek házasságban, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat.

Az eljárás illetékmentes. Meghatalmazott eljárhat.

 

 

·         HALÁLESET ANYAKÖNYVEZÉSE

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Takács Tamásné

Tel.: 96/565-251

Intézetben történt haláleset

 • az intézet vezetője a halálesetet követő első munkanapon.

Intézeten kívüli haláleset

 • az elhalttal egy lakásban élő személy, vagy hozzátartozó.

Szükséges iratok:

 • Az elhalt személyazonosságának és állampolgárságának igazolására szolgáló okmány, az orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítvány I-IV-ig példánya, és – ha a bejelentő rendelkezésére áll – az elhalt születési anyakönyvi kivonata, valamint családi állapotát igazoló okirat.

Az eljárás illetékmentes. Meghatalmazott eljárhat.

 

 

·         HÁZASSÁGKÖTÉS BEJELENTÉSE

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Takács Tamásné

Tel.: 96/565-251

 • Házassági szándékot bejelenteni csak személyesen lehet, az anyakönyvvezető vizsgálja a házasságkötés törvényi feltételeinek fennállását;
 • A házasságkötést 30 napos várakozási idő előzi meg, tehát a házassági szándék bejelentése után leghamarabb a 31. napra lehet kitűzni a házasságkötést
 • Személyazonosság, állampolgárság, valamint lakóhely igazolása történhet érvényes magyar személyi igazolvánnyal, vagy útlevéllel, valamint lakcímigazolvánnyal
 • Szükséges a házasulók születési anyakönyvi kivonata
 • Nőtlen, hajadon családi állapotot igazolni nem kell
 • Elvált, vagy özvegy családi állapot igazolása történhet jogerős bontóítélettel, vagy halotti anyakönyvi kivonattal
 • Az eljárás illetékmentes, azonban a hivatali időn kívül és a hivatali helyiségen kívül kötött házasságok esetén díjat kell fizetni (2014-ben 15.000 Ft,-/esemény)

Fenti tájékoztató magyar állampolgárok házasságkötésére vonatkozik!

 

 

·         HONOSÍTÁS

 1. március 1-jétől honosítási és egyéb állampolgársági eljárásokban az anyakönyvvezetők nem illetékesek!

 

 

·         KÜLFÖLDI ÁLLAMPOGÁR HÁZASSÁGKÖTÉSE

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Takács Tamásné

Tel.: 96/565-251

A nemzetközi magánjogi kódex – 1979. év 13. tvr. – 38 .§-a szerint, ha nem magyar állampolgár kíván Magyarországon házasságot kötni, igazolnia kell, hogy a házasságkötésnek saját, személyes joga szerint nincs akadálya.

A házassági szándék bejelentéséhez szükséges iratok:

A magyar állampolgár házasuló részéről:

 • Érvényes magyar személyi igazolvány + lakcímigazolvány (ha van), vagy érvényes magyar útlevél + lakcímigazolvány.
 • Születési anyakönyvi kivonat (anyakönyvvezető beszerezheti).
 • Előző házasság (ha volt) megszűnésének igazolása (pl. záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, melyet szintén beszerezhet az anyakönyvvezető). Nőtlen, hajadon családi állapotot igazolni nem kell!

A külföldi állampolgár házasuló részéről:

 • Külföldi hatóság által kiállított tanúsítvány, arról, hogy személyes joga szerint a házasságkötésnek nincs törvényes akadálya, mely nem egyenlő a családi állapot igazolással, de tartalmazza a családi állapotot is! (hiteles magyar fordításban).
 • Születési anyakönyvi kivonat, mely a szülők születési nevét is tartalmazza (hiteles magyar fordításban).
 • Lakbizonylat (amennyiben a tanúsítvány nem tartalmazza a pontos lakcímet).
 • Állampolgárság igazolására az útlevél

Fontos! A külföldi okiratokra bizonyos országok esetében felülhitelesítés ( apostille, diplomáciai felülhitelesítés) szükséges. Ennek szükségességéről a Külügyminisztérium honlapján, vagy az anyakönyvvezetőnél tájékozódhatnak. A házassági szándékot bejelenteni személyesen lehet! (legalább a magyar fél). Hiteles fordítást csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készíthet ( 9200 Mosonmagyaróvár. Erkel F. u. 10.) A felettes szerv: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal az 1982. évi 17 tvr. 3.§/2/d. pontja alapján elbírálja a külföldi okiratokat. Elbírálás után kezdődik a 30 napos várakozási idő. Amennyiben a házasulók, vagy tanú magyarul nem ért, úgy a tolmácsolásról a házasulók gondoskodnak.

 

 

·         MAGYAR ÁLLAPOLGÁR KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNT ANYAKÖNYVI ESEMÉNYÉNEK HAZAI ANYAKÖNYVEZÉSE

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Takács Tamásné

Tel.: 96/565-251

A hazai anyakönyvezés iránti kérelem a lakóhelytől függetlenül bármely település Polgármesteri Hivatalának anyakönyvvezetőjénél, vagy bármely konzuli tisztviselőnél előterjeszthető, aki az iratokat továbbítja a Budapest Főváros Kormányhivatala Hazai Anyakönyvi Osztálya részére.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Születés hazai anyakönyvezése iránti kérelem:

A születés tényét bizonyító eredeti idegen nyelvű okirat hiteles magyar nyelvű fordítása.

Szülők személyazonosításra alkalmas, és állampolgárságot igazoló okmányai (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél, lakcímet igazoló hatósági igazolvány).

Szülők házassági anyakönyvi kivonata, amennyiben a gyermek házasságon kívül született teljes hatályú apai elismerés megtétele szükséges.

Szülők nyilatkozata a gyermek névviselésére és a lakóhelyére vonatkozóan.

Házasság hazai anyakönyvezése iránti kérelem:

Házasság tényét bizonyító eredeti idegen nyelvű okirat hiteles magyar nyelvű fordítása.

A férj, feleség személyazonosításra és állampolgárság igazolására alkalmas okmányai (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél, lakcímet igazoló hatósági igazolvány).

A férj, feleség nyilatkozatai a házassági névviselésről, amennyiben azt a házassági anyakönyvi kivonat nem tartalmazza.

A férj, feleség családi állapotának igazolása céljából:

elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását, vagy érvénytelenné nyilvánítását tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat,

özvegy családi állapot estén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, vagy a házastársat holtnak nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős bírói határozatot tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.

Az előző házasság megszűnése utáni névviselés megállapítására be kell mutatni a házassági anyakönyvi kivonatot.

Házasság felbontásának hazai anyakönyvezése iránti kérelem:

Házassági anyakönyvi kivonat (mely tartalmazza a válás tényét) hiteles magyar nyelvű fordítása, vagy a házasság felbontását igazoló jogerős végzés hiteles magyar nyelvű fordítása.

EU tagállamában kimondott válás esetén un. Brüsszel II. igazolás. Az igazolást csak külön kérésre adja ki az eljáró bíróság, melyet nem szükséges fordíttatni.

Haláleset hazai anyakönyvezése iránti kérelem:

Az elhalálozás tényét bizonyító eredeti okirat hiteles magyar nyelvű fordítása.

Az elhalt személyazonosításra és állampolgárság igazolására alkalmas okmányai eredetben (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél, lakcímet igazoló hatósági igazolvány).

Családi állapot igazolására:

Elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását, vagy érvénytelenné nyilvánítását tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat,

Özvegy családi állapot estén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, vagy a házastárs holtnak nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős bírói határozatot tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) nincs

 

 

·         NÉVMÓDOSÍTÁS

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Takács Tamásné

Tel.: 96/565-251

Házassági név módosítása

Házassági név módosítására irányuló kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél személyesen lehet benyújtani. A névváltoztatási szándékról az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. Amennyiben nem a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetőnél nyújtja be a kérelmet, akkor azt az anyakönyvvezető továbbítja az elbírálásra illetékes anyakönyvvezetőnek.

Ha a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető a kérelmet teljesíti, azaz a változást az elektronikus anyakönyvbe bejegyezte, az új anyakönyvi kivonatot az ország területén bármelyik anyakönyvvezető ki tudja állítani. A változást a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban is rögzíti.

Ügyintézéshez szükséges okmányok, iratok:

a kérelmező személyazonosító okmánya és lakcímkártyája,

házassági anyakönyvi kivonat.

Eljárási illeték: 3 000 Ft értékű illetékbélyeg

Az újonnan kinyomtatott házassági anyakönyvi kivonat illetéke: 2017.03.01.-től illetékmentes

 

 

·         SZÜLETÉSI NÉV MEGVÁLTOZTATÁSA

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Takács Tamásné

Tel.: 96/565-251

Az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezi, a kérelmet lakóhelytől függetlenül, bármely anyakönyvvezetőnél be lehet nyújtani. Eljárás illetéke: első ízben 10000,-Ft, minden további kérelem 50000,-Ft, illetékbélyeg formájában. Kiskorú esetében a törvényes képviselő(k) terjeszti elő a kérelmet. A kérelem melléklete a születési ( házassági ) anyakönyvi kivonat. A névváltozás után a személyes okmányokat ki kell cseréltetni!