Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Árverési hirdetmény – 6/4 hrsz.

Jánossomorja Város Önkormányzatának Polgármestere Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló 16/2021. (IX.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: T.) alapján nyílt árverésen hirdeti meg a következő ingatlant:

 

Ingatlan adatai:        Jánossomorja, 6/4 helyrajzi szám, 2002 m2

 

Az ingatlan Jánossomorján, a Mosonszentpéteri városrész északi részén, a 86-os számú főútvonalhoz közel, a Bajcsy-Zsilinszky utca családi házas ingatlanai mögötti területen fekszik. A telek közvetlenül a Bajcsy-Zsilinszky utcáról nyíló aszfaltos út mellett helyezkedik el. A telken sem épület, sem egyéb építmény nem áll.

 

Az ingatlan közművesítése:

 

A telektömbhöz az Önkormányzat az áram, víz, szennyvíz és gáz csatlakozási lehetőséget kiépíttette. Áram vételezési lehetőség a 0156 hrsz-ú közterületen, a 6/4 hrsz-ú ingatlan sarkánál megépített trafó melletti elosztó szekrényből biztosítható. A telekhez az Önkormányzat 3×100 A teljesítményt biztosít. Gáz vételezési lehetőség az ingatlan előtt, a 0156 hrsz-ú közterületen megépített gerincvezetékről biztosítható.

 

A Helyi Építési Szabályzat alapján az ingatlan LKE 1 jelű, kertvárosias lakó építési övezetbe tartozik, mely laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.

 

Főbb szabályozási paraméterek:

Beépítési mód:                                                     szabadonálló

Beépítettség megengedett mértéke:                     30 %

Legnagyobb épület magasság:                            7,5 m

Zöldfelület legkisebb mértéke:                            50 %

 

A beépítés pontos feltételeiről, valamint a közművekre való csatlakozás feltételeiről az ajánlat megtétele előtt a licitálónak kell tájékozódnia.

 

Kikiáltási ár összesen: bruttó 39.650.000  Ft

 

Bánatpénz: a kikiáltási ár 10%-a, azaz 3.965.000 Ft

 

A bánatpénzt Jánossomorja Város Önkormányzata 11737076-15366942 bankszámlaszámlájára kell befizetni. Az árverésen való részvétel feltétele, hogy a bánatpénz összege Jánossomorja Város Önkormányzata bankszámlaszámára az árverés időpontjáig beérkezzen.

 

A hirdetmény közzétételének ideje: 2024. április 15.

 

Ingatlan megtekintésének időpontja: bármikor

 

Jelentkezési határidő: 2024. május 8.

 

Árverés időpontja: 2024. május 16. 9 óra

 

Árverés helyszíne: Jánossomorja Város Önkormányzata székhelyén (9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39.)

 

Az árverésre jelentkezni Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatalban (9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39.) ügyfélfogadási időben, vagy postai úton a R. 4. sz. melléklet kitöltésével, valamint a R-ben foglalt feltételek igazolásával lehet.

 

Az árverési eljárásban azon természetes és jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok vehetnek részt, akik/amelyek

 

  1. a)jelen rendelet  melléklete szerinti jelentkezési lapot határidőben nyújtották be,
  2. b)nincs az önkormányzat felé adó-és egyéb tartozásuk, és az erről szóló igazolásokat a jelentkezési lappal együtt megküldik, valamint
  3. c)ha az ajánlati biztosíték befizetését (továbbiakban: bánatpénz) legkésőbb az árverés megkezdéséig igazolja.

 

Az árverés részletes szabályait és menetét az R. tartalmazza.

A R. megtalálható a https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/504084 oldalon.

A dokumentáció, jelentkezési lap, és az árverés nyelve magyar.

Az árverés nyertese az, aki a többi érvényes ajánlathoz képest a legmagasabb összegű – de az aktuális kikiáltási árat elérő vagy meghaladó – érvényes ajánlatot teszi.

 

Adásvételi szerződést az árverés napjától számított 15 munkanapon belül kell megkötni az árverés nyertes személlyel, szervezettel. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződés megkötéséhez szükséges adatait a pályázat Kiírójának megadni, az árverésen vállalt feltételek szerinti szerződést megkötni.

 

A nyertes ajánlattevő köteles az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belül az általa megjelölt licitösszeg és a letétbe helyezett bánatpénz közötti összeg különbözetét az adásvételi szerződésben meghatározott bankszámlára befizetni.

 

Az árverés nyertese tudomásul veszi, hogy

  • a T. 13. § (2) bekezdése alapján nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. Az átlátható szerv kritériumait a T. 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza.
  • a T. 14. §-a alapján a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

 

A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy

  • nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a soron következő ajánlattevővel kössön szerződést,
  • a R-ben szabályozott feltételek bekövetkezése esetén az árverési hirdetményt visszavonja.

Az ingatlanokkal kapcsolatos további műszaki információért Bella Sándorhoz (+ 36 96 565 244) lehet fordulni.

 

Jánossomorja, 2024. április 15.

              

 

Lőrincz György s.k.

Jánossomorja Város Polgármestere

 

 

Letöltések:

Árverési hirdetmény – 6-4
Adatlap – 6-4