Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rendkívüli képviselő-testületi ülés – 2023.09.12.

This event has ended

Tisztelt Képviselő-testületi Tag!

  1. szeptember 12-én (KEDDEN) 8 ÓRAKOR a Városháza dísztermében rendkívüli képviselő-testületi ülést tartunk, amelyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1. Pályázat benyújtása az Interreg Magyarország – Szlovákia Program HUSK2302 számú pályázati felhívására

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés

 

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 2/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet és a közszolgálati szerződés felülvizsgálata

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés
 GYMSVMKH véleménye
 Közszolgáltatási szerz. Jánossomorja
 rendelet-tervezet

 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 16/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés
 Önkormányzati tájékoztató
 Rendelet-tervezet

 

4. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés
 Rendelet-tervezet

 

5. Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés
 Szmsz mód. rendelet-tervezet

 

6. Ingatlanügyek

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Földhivatali bejegyzés
 Előterjesztés

Szabadság utca 29. ingatlan ügye
 Változási vázrajz

 

7. A Jánossomorjai Sportegyesület kérelme

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 JSEnyilatkozat ep.eng.nemkotberuhjse
 Végzés

 

8. Döntés a Fiatalok Lakóházában történő elhelyezésről

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

 

Jánossomorja, 2023. szeptember 8.

 

Üdvözlettel:

Lőrincz György
polgármester