Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rendkívüli képviselő-testületi ülés – 2023.07.18.

This event has ended

Tisztelt Képviselő-testületi Tag!

 2023. július 18-án (KEDDEN) 14 ÓRAKOR a Városháza dísztermében rendkívüli képviselő-testületi ülést tartunk, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend:

1. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 14/2017. (VII. 17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés
 rendelet-tervezet
 lakás rendelet 1. melléklet új
 lakás rendelet 2. melléklet új 2
 lakásrendelet 3. melléklet új
 Jánossomorja felhívás 887

 

2. A Helyi Építési Szabályzatról szóló 21/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása, az integrált településfejlesztési stratégia elfogadása

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2-1. HÉSZ módosítása
 Előterjesztés
 Rendelet-tervezet
 SZT-1-6
 SZT-1-7
 SZT-2
 Végső szakmai vélemény-Állami Főépítész Iroda

2-2. ITS elfogadása
 Előterjesztés
 Janossomorja_ITS-elfogadás-2023-07
 GY-306_7_ Jánossomorja_ ITS_tervezet_aláírt-állami főép-záró

 

3. Tájékoztatás a TOP Plusz pályázatokról; kiegészítő forrás biztosítása közbeszerzési eljárásokban

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés
 Beérkezett ajánlatok

 

 4. Döntés a Védőnői Szolgálattal összefüggő kérdésben

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés
 PAEOK_Jánossomorja
 Jánossomorja Védőnői szolgálat eszköz leletár
 Másolat – Megallapodas_3_sz_melleklet

 

5. A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás tevékenységéről szóló beszámoló

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

 Előterjesztés
 Beszámoló

 

6. A Mosonmagyaróvár Térségi Társulással összefüggő egyes döntések meghozatala

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

6-1. Egyes MTT érintő döntések
 Előterjesztés

6-2. Társulási megállapodás módosítás
 Előterjesztés
 1. sz. melléklet Társulási Megállapodás egységs sz.

 

 7. A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás beszámolója

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

 Előterjesztés
 Beszámoló 2022

 

8. A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás beszámolója

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

 Előterjesztés
 Beszámoló

 

9. Ingatlanügyek

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

9-1. Telekrészlet vásárlási kérelem
 Kérelem anonim

9-2. Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem
 Előterjesztés
 Kérelem kút
 NP-003-I_2022_Jánossomorja_2023-Észak

9-3. Kormányablak áthelyezése
 Előterjesztés
 GYMSVMKH tájékoztatása

9-4. Orvosi rendelő tetőfelújítása
 Előterjesztés

 

10. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

 Előterjesztés

 

11. Átcsoportosítás járdaépítésre és új urnafal kialakítására

Előterjesztő:    Bella Zsolt alpolgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés

 

12. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 2/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet és a közszolgálati szerződés felülvizsgálata

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés
 Módosított rend. tervezet
 Közszolgáltatási szerz. Jánossomorja
 Kísérő Jánossomorja

 

13. A díszpolgári cím, valamint a Jánossomorjáért emlékplakett adományozása (zárt ülés)

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

 

14. Fellebbezés elbírálása önkormányzati hatósági ügyben (zárt ülés)

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

 

Jánossomorja, 2023. július 12.

 

Üdvözlettel:

Lőrincz György
polgármester