Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Képviselő-testületi ülés – 2024.04.24.

This event has ended

Tisztelt Képviselő-testületi Tag!

 

2024. április 24-én (szerdán) 16 órakor a Városháza tárgyalójában képviselő-testületi ülést tartunk, amelyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirend:

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta:  állandó bizottságok

Előterjesztés – 01
Rendelet-tervezet
Mellékletek

 

2. Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta:  állandó bizottságok

Előterjesztés – 02
Rendelet-tervezet
Mellékletek

 

3. A településrendezési eszközök felülvizsgálatára vonatkozó felhívás

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés – 03

 

4. Ingatlanügy

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Ingatlanforgami értékbecslés

 

5. Ingóság értékesítése

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés – 05

 

6. A közúti elsősegélynyújtó vizsga vizsgadíjának támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés – 06
Rendelet-tervezet
Kérelem támogatás iránt

 

7. A Kék Bagoly Bölcsőde beszámolója

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Előterjesztés – 07
Bölcsőde beszámolója

 

8. A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, valamint a gyámügyi igazgatás munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta:  Szociális és Egészségügyi Bizottság

Előterjesztés – 08
Gyermekvédelmi beszámoló Jánossomorja 2024
Család- és Gyermekjóléti Központ beszámolója

 

9. A Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány beszámolója

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Humánpolitikai Bizottság

Egyszerűsített beszámoló
Kiegészítő melléklet
Könyvvizsgálói vélemény

Szakmai beszámoló
Munkaterv

 

10. Beszámoló a helyi adóztatás helyzetéről

Előterjesztő:    dr. Péntek Tímea jegyző
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés – 10

 

11. A 2023. évi belső ellenőrzési beszámoló megállapításainak ismertetése

Előterjesztő:    dr. Péntek Tímea jegyző
Megtárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés – 11
Belső ellenőri összefoglaló

 

12. A szavazatszámláló bizottság tagjainak kiegészítése

Előterjesztő:    dr. Péntek Tímea jegyző

Előterjesztés – 12

 

13. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

Előterjesztés – 13

 

14. Egyéb ügyek

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

 

15. A Jánossomorja Város Év Tanára, Tanítója, Óvónője, az oktatási intézmény kiváló dolgozója díj, Jánossomorja Város Pedagógus Életműdíj adományozására, Jánossomorja Kiváló Tanulója cím adományozására érkezett javaslatok megtárgyalása (zárt ülés)

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Humánpolitikai Bizottság

 

Jánossomorja, 2024. április 18.

 

 

Üdvözlettel:

 

Lőrincz György s.k.
polgármester