Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Képviselő-testületi ülés – 2023.09.19.

This event has ended

Tisztelt Képviselő-testületi Tag!

2023. szeptember 19-én (kedden) 14 ÓRAKOR a Városháza dísztermében rendes képviselő-testületi ülést tartunk, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend:

1. Az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: állandó bizottságok

 Előterjesztés
 Teljesítés 2023.07.31.

 

2. Jánossomorja Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: állandó bizottságok

 Előterjesztés
 Rendelet-tervezet
 Önkormányzat költségvetés rendelet módosítás

 

3. A helyi adókról szóló 24/2015 (XII.1.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés
 Rendelet-tervezet
 Törvényességi felhívás

 

4. Vízi-közművek felújítására, pótlására és beruházására vonatkozó 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Terv készítése, jóváhagyása

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés
 AQUA Kft. levél – GFT elfogadása

Hanságliget GFT
 2024 Beruházások összefoglaló táblázata Hanságliget víz
 2024 Felújítások és pótlások összefoglaló táblázata Hanságliget
 2024 Hanságliget víz beruházás elmaradása nyilatkozat
 2024 Hanságliget víz beruházás
 2024 Hanságliget víz felújítás

Jánossomorja GFT
 2024 Beruházások összefoglaló táblázata Jánossomorja szv
 2024 Beruházások összefoglaló táblázata Móvár – Js. víz
 2024 Jánossomorja szennyvíz beruházás
 2024 Jánossomorja szennyvíz felújítás (excelből)
 2024 Jánossomorja szennyvíz felújítás
 2024 Mosonmagyaróvár víz beruházás
 2024 Mosonmagyaróvár víz felújítás táblázat
 2024 Mosonmagyaróvár víz felújítás

 

5. A köztemetők üzemeltetése és az ANUBISZ Kft. beszámolója

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés
 ANUBISZ Kft. beszámolója

 Előterjesztés – feladatellátás
 Kegyeleti közszolg.szerződés-tervezet

 

6. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beszámolója

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

 Előterjesztés
 Beszámoló MK

 

7. Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. beszámolója

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

 Előterjesztés
 MVM_Égáz_Dégáz__Beszamoló_Jánossomorja_2022

 

8. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Szociális-és Egészségügyi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés BursaH. csatlakozás
 Általános tájékoztató 2024.
 ÁSZF2024.
 Csatlakozasi-nyilatkozat-2024

 

9. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

 Előterjesztés

 

10. Az Önkormányzat és a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. között megkötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Humánpolitikai Bizottság

 Együttműködési megállapodás

 

11. Ingatlanügyek

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Vadásztársaság kérelme

 

12. A Humánpolitikai Bizottság összetételének módosítása

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Humánpolitikai Bizottság

 Előterjesztés
 Lemondás bizottsági tagságról
 Veres Dávid nyilatkozata

 

13. Egyéb ügyek

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

 Beszámoló a Napköziotthonos Konyha működéséről
 GYMSVMKH tájékoztatása tv. felügyelet lezárásáról
 Köszönetnyilvánítás
 Pm_tajekoztato_majus_augusztus

 

 01_Gyori_TK_velemeny_es_adatkeres_onkorm_hi_20231015
 20230313_DONTES_korzetek_Melleklet_I_Gyor
 20230313_DONTES_korzetek_Melleklet_II_Movar_Janossomorja
 20230313_DONTES_KORZETHATAROK

 

Jánossomorja, 2023. szeptember 13.

 

Üdvözlettel:

 

Lőrincz György
polgármester