Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Képviselő-testületi ülés – 2022.09.07. 16:00

This event has ended

2022. szeptember 7-én (szerdán) 16 órakor a Városháza tárgyalójában képviselő-testületi ülés lesz.

Napirendi pontok, előterjesztések:

1. Az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: állandó bizottságok

 Előterjesztés
 2022.06.30. féléves beszámoló

 

2. Az avar és kerti hulladék szabadtéri égetésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés
 Rendelet-tervezet
 GYMSM Önk. állásfoglalása
 GYMSMKH szakmai véleménye

 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 16/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés
 Rendelet-tervezet
 Rendelet-tervezet-GYMSMKH vélemény szerint módosítva

 

4. A temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés
 Rendelet-tervezet
 GYMSMKH véleménye

 

5. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés
 Rendelet tervezet

 

6. A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosítása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Humánpolitikai Bizottság

 Előterjesztés
 Társulási megállapodás egységes

 

7. A vízi-közművek felújítására, pótlására és beruházására vonatkozó 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Terv készítése, jóváhagyása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés
 AQUA Kft. levele

 Tájékoztatás Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatban (2)

 Előlap
 2023 Beruházások összefoglaló táblázata Jánossomorja szv
 2023 Beruházások összefoglaló táblázata Móvár-JS víz
 2023 Jánossomorja szennyvíz beruházás
 2023 Jánossomorja szennyvíz felújítás összefoglaló táblázat
 2023 Jánossomorja szennyvíz felújítás
 2023 Mosonmagyaróvár víz beruházás
 2023 Mosonmagyaróvár víz felújítás összefoglaló táblázat
 2023 Mosonmagyaróvár víz felújítás

Hanságliget GFT
 Előlap
 2023 Beruházások összefoglaló táblázata Hanságliget víz
 2023 Felújítások és pótlások összefoglaló táblázata Hanságliget
 2023 Hanságliget víz beruházás elmaradása nyilatkozat
 2023 Hanságliget víz beruházás
 2023 Hanságliget víz felújítás

 

8. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

 Előterjesztés
 Magyar Közút Nonprofit Zrt. beszámolója

 

9. Az MVM Energiakereskedelmi Zrt. beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

 Előterjesztés
 Jánossomorja_2021_MVM ÖKO_Beszámoló_20220630

 

10. Egyedi pénzbeli támogatás iránti kérelmek

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Humánpolitikai Bizottság

 Előterjesztés
 Kérelem

 

11. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság

 Előterjesztés
 Tajekoztato-Onkormanyzatoknak-2023
 Csatlakozasi-nyilatkozat-2023
 ASZF-2023

 

12. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2022.09.07

 

13. Ingatlanügyek

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Kérelem visszavásárlás iránt
 Kérelem-anonim

Településrendezési szerződés jóváhagyása
 Előterjesztés
 Szerződéstervezet

 

14. Egyéb ügyek

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

 Köszönetnyilvánítás

 Előterjesztés
 HEP Jánossomorja FV_2022